Türkiye Cumhuriyeti büyük bir kuşatma altındadır bugün. Amerika’sı, Avrupa’sı, köktendincisi, PKK’lısı candan, sıkı bir işbirliği içerisinde, dört koldan saldırıya geçmiş, tüm güçleri ile yüklenmektedirler. Savaş alanı cumhuriyettir; Cumhuriyet ideolojisidir, Cumhuriyet ekonomisidir. Başta ulus-devlet ve bağımsız Türkiye olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kazanımlarını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Kemalist devleti yıkmak için dinci, bölücü ve uluslararası sermaye ittifakı elinden geleni ardına koymamaktadır.

Üstelik onlar bu saldırılarında yalnız da değiller. Kendilerine (her nedense) solcu(!) diyen ve aydın olduklarını ileri süren bir aymazlar topluluğu da bu ihanet çetesi ile birlikte 1923 Devrimine veryansın ediyor, aslanlar gibi kükrüyor!..

Add a comment

Devamını oku...

Türkiye 1980’lerden sonra kültür emperyalizminin saldırısına uğradı. Planlı, programlı bir uygulamaydı bu.

Yozlaştırma savaşımın yaygınlaşıp, etkili bir konuma gelmesi, uzun süreli, büyük bir çaba ve sabır gerektiriyordu. Çünkü yıllar sonrası için düşünülen bir tasarımdı bu.

Hedef ulusal değerlerimiz, ulusal kültürümüzdü.

Bu tasarıma göre gerçekler tersyüz edilecek, tarih yeniden yazılacaktı. İnsanların atalarına, geçmişine, doğrulara güveni kalmayacaktı. Ulusların direnme, karşı koyma gücü zayıflatılacak, onların yerine yozlaşmış, kişiliksiz, kozmopolitik kültür, şeriatçılık ideolojisi dayatılacaktı.

T.C. Kürtlere, Ermenilere zulmeden, katliam yapan bir devlet olarak tanıtılacaktı. Kurtuluş Savaşı ve onun yüce önderi Atatürk yavaş yavaş, azar azar ders kitaplarından, okullardan uzaklaştırılacak, sonra da tümüyle kaldırılacaktı.

Add a comment

Devamını oku...

buyuk taarruz225

Kurtuluş Savaşı Şehitlerimizin İllere Göre Dağılımı!

“1071’de Türklere yardım etmeseydik Malazgirt’i kazanamazlardı” ile başlayıp “Cumhuriyeti birlikte kurduk, ama sonradan bize ihanet edildi!

Add a comment

Devamını oku...

Page 96 of 96

Son Yazılar