ismail_hakki_karadayi_ve_erbakan225

Org. Karadayı Amerika'nın hedefinde idi!

1994-1998 arasında Genelkurmay Başkanı olan Org. İsmail Hakkı Karadayı, Amerika'nın hedefinde idi.

Çünkü, Amerikan planlarına darbe üzerine darbe vurmuştu.

İşte darbe listesi:

- Mart 1995 Çelik Harekatı ile ABD hakimiyetindeki Kuzey Irak'a girdik. PKK büyük zayiat verdi.

Amerika'dan "Türk komutanları hizadan çıktı, Türk Ordusu Türkiye - ABD ilişkilerini bozuyor" feryatları yükseldi

- Eylül 1996'da ABD'nin eğittiği Peşmerge gücüne büyük darbe indirdi.

ABD, üç bine yakın Peşmergeyi uçakla Guam Adası'na kaçırmak zorunda kaldı.

Bu operasyon, ABD'de "Vietnam'dan sonra aldığımız en büyük yenilgi" olarak yorumlandı.

- Ocak 1996'da SAT Komandolarımız Kardak' açıkarak bayrak diktiler.

Böylece Yunan komandolarının adaya bayrak dikmelerine cevap verilmiş oldu.

- 28 Şubat, Fethullah'a darbe indirdi. Fethullah kaçıp ABD'ye yerleşti.160 subay irticadan dolayı tasfiye edildi.

Ordu içindeki Gladyo unsurları temizlenmişti.

- 28 Şubat içinde ABD'nin Truva Atı olan Çevik Bir de 1998 sonrasında tasfiye edildi.

Bu sayede Haçlı İrtica, 2002 sonuna kadar iktidara el koyamadı.

- Org. Karadayı, ABD ve NATO yuvalanmasını, yani Kontrgerillayı Genelkurmay Karargahından çıkardı.

Özel Harp subaylarımızın Çin'in Uygur bölgesinde ve Çeçenistan'da kullanılmasına engel oldu.

31 Ağustos 2008 günlü Aydınlık dergisi kapağı haber vermişti :

"5 Genelkurmay Başkanı Ergenekon'la suçlanıyor"

Suçlananlardan biri, Org. Karadayı idi.

Aydınlık, 4 Ocak 2013

karadayi_iceri_ocalan_disari_aydinlik225

Aydınlık, Org. Karadayı'nın ABD'ye vurduğu darbelerden ikisini, Çelik Harekatı ile 28 Şubat'ı öne çıkararak "ABD'ye iki büyük darbenin mimarı" başlığını attı.

*** *** ***
NATO'ya girmemizle başlayan Türk-ABD askeri dostluğu, hangi süreçlerden geçerek düşmanlığa dönüşmüştü?

İşte kısa tarihçe: Başlangıç noktası Seferberlik Tetkik Kurulu'nu kuruluşu, bitiş noktası Ergenekon ve Balyoz tertipleri.

*** *** ***
Özel Kuvvetler Komutanlığı  (ÖKK) kısa tarihi!

İlk kurulduğu zaman adı "Seferberlik Tetkik Kurulu" idi. (STK)

Türkiye'nin 1951'de NATO'ya girmesinin bir sonucu olarak 1952 yılında ordu bünyesinde kuruldu. NATO'ya giren tüm ülkelerde benzer örgütler kurulmuştu.

Bu örgütler sayesinde ABD, üye ülkeleri NATO aracılığıyla denetim altında tutacaktı.

Giderlerini ABD'nin  karşıladığı bu örgütler, NATO'nun gizli örgütü olan Süper-NATO'nun (yani Gladyo'nun) denetimi altında idiler.

Türkiye'deki örgütün çekirdek kadrosunu Kore'den dönen ve Gayri Nizami Harp stratejisini öğrenmiş olan subaylar oluşturdu.

Kurulun gizli görevi, Türkiye'de Amerika karşıtı bir rejim değişikliğini engellemekti. Aynen diğer NATO ülkelerinde olduğu gibi.

Ama STK'nın görünürdeki amacının "Sovyet istilasına uğrayan bölgelerde direnişi örgütlemek" olduğu söyleniyordu..

Plana göre, yurt çapında çeşitli yerlere silah gömülecek, istila anında önceden belirlenmiş kişiler bu silahları çıkararak direniş başlatacaklardı.

Bunun için, topluma sürekli "Sovyet tehdidi" propagandası yapılıyordu.

CIA ve Adnan Menderes hükümeti arasında imzalanan 1959 tarihli bir anlaşmada, "Gizli Ordu"nun "rejime karşı iç ayaklanma durumunda" harekete geçirileceği belirtiliyordu.

Seferberlik Tetkik Kurulu'nun ismi 1965 yılında Özel Harp Dairesi oldu. (ÖHD)
Daire, ABD'nin kontrolünde uzun yıllar Kontrgerilla (Gladyo) olarak hizmet verdi.

Daire'nin resmi varlığı, 1974 yılında Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ın Başbakan Ecevit'ten "Acil bir ihtiyaç için" para istemesiyle ortaya çıktı.

Ancak yapının varlığı 12 Mart'ta işkence gören yurtseverlerce zaten öğrenilmişti!

Özel Harp Dairesi ve Kontrgerilla varlığını 12 Eylül öncesi ve sonrasında da tüm ağırlığıyla sürdürdü.

Bu süre içinde faili meçhul cinayetler, 1 Mayıs 1977, Maraş, Çorum türünden provokasyon ve katliamlar, Kültür Sarayı sabotajı, Sirkeci, Yeşilköy bombalamaları, Ecevit’e suikast girişimi, devrimcileri işkenceli sorgulamalardan geçirmeler; yurtsever aydınların suikastlerle öldürülmeleri hep bu örgüt tarafından gerçekleştirildi.

Çünkü TSK, böyle yapmakla Sovyetlere karşı Türkiye'nin bağımsızlığını savunduğuna ve ABD'nin stratejik müttefikimiz olduğuna inandırılmıştı.

NATO eğitimlerinden geçen Türk subaylarının beyni yıkanmıştı. Onlar ABD'nin her dediğinin çıkarlarımıza uygun olduğu konusunda şartlandırılmışlardı.

İlk olay : Torumtay'ın istifası!

Ancak 1980'lerin sonuna doğru TSK içinde, ABD'nin stratejik hedefleri konusunda fikir değişiklikleri oluşmaya başladı.

1986 yılında ABD, şimdilerde uygulatmaya çalıştığı "Türkiye himayesinden Kürdistan Planı"nı Evren ve Özal'ın oluruyla Türk Ordusu'na da dayatmıştı.

Plan, Genelkurmay Başkanı Org. Nejdet Üruğ'un sert direnciyle karşılaştı ve engellendi.

Komutanlar, Amerika'nın Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan planlar yaptığını ve bu planları Türk ordusu eliyle uygulamaya koymak istediğini anlamışlardı.

Daha sonra, ABD emrinde Kuzey Irak'a girme planına karşı çıkan Org. Torumtay istifa etti, plan suya düştü. 3 Aralık 1990

Böylece, Türk Ordusu, Amerikancı planlarda rol almayacağının ve direneceğinin ilk işaretini vermiş oldu.

O andan itibaren Türk Ordusuna karşı Ergenekon tertibi planlanmaya başlandı.
Amerikan planlarına engel olan komutanlar, Ergenekon çeteciliği ile suçlanacaktı.

Her şey 1991 yılı başında ABD'nin Körfez saldırısı ile başladı!

ABD, Bağdat'a yürümedi, Irak'ın kuzeyinde bir Kürt isyanı kışkırttı.

Arkasından, Irak Ordusunun 36. enlemin kuzeyine geçmesini önleyerek buradaki Kürt oluşumunu güvence altına aldı.

ABD'nin planı şuydu: Önce Kuzey Irak'ta bir Kukla Kürt Devleti kurmak ve sağlamlaştırmak, sonra Irak'ı tümüyle işgal etmek.

Daha sonra, Kukla Devleti Türkiye'nin güneydoğusu, Suriye'nin kuzeyi ve İran'ın batısından koparacağı parçalarla birleştirerek Büyük Kürdistan'ı, yani İkinci İsrail'i kurmak.

"Büyük Ortadoğu Projesi" denen şeyin merkezinde işte bu Büyük Kürdistan'ın kurulması vardı. (Tayyip ve Gül'ün eşbaşkanları olduğu proje; Buş'un deyimiyle "Haçlı Seferi")

Amerikan ordu dergisinde Türkiye'nin güneydoğusunu da içine alan Büyük Kürdistan haritası yayımlandı. Aydınlık, Ulusal Kanal, Cumhuriyet haber yaptı.

Belki anlamayanlar vardır diye İtalya'daki NATO toplantısında ABD'li subaylar bu haritayı ekrana yansıttı.

Türk subayları toplantıyı terk etti.

Böylece ABD, Türk Ordusu'na karşı savaşı fiilen başlattığını alenen açıklamış oluyordu.

http://aliserdarbolat.blogspot.com/2012/02/bop-haritasnn-ingilizce-asl.html

http://aliserdarbolat.blogspot.com/2012/02/buyuk-ortadogo-projesi-bop-haritas.html

Türkiye'deki bütün hükümetler, İncirlik'e yerleşen Çekiç Güç'ün görev süresini uzatarak ABD'nin Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurmasına yardımcı olmuşlardı. ("ABD Ordusu ile mükemmel işbirliği !!!)

İşte Türk Ordusu bu süreçte Kuzey Irak'taki oluşum üzerinden Türkiye'nin bölünmesi tehlikesini ve tehdidini algılayınca, ABD ile cephe cepheye geldiğini anladı.

Özel Harp  Dairesi'nin millileştirilmesi!

Sovyet tehdidine karşı kurulmuş olan Özel Harp Dairesi ABD güdümünde idi, ama Sovyetler yıkıldığı için oradan gelen tehlike ortadan kalkmıştı.

Şimdi ise tehdit, Kuzey Irak'taki ABD varlığından geliyordu.

Dolayısıyla, ABD güdümünde olan Özel Harp Dairesi, ABD'den gelen bir tehdide karşı durmak için kullanılamazdı.

Geçmişteki Kontrgerilla eleştirileri de Ordu'da rahatsızlık yaratmıştı.

Genelkurmay Başkanı Org. Doğan Güreş, Özel Harp Dairesi'ni yeniden örgütleme ve adını Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) olarak değiştirme çözümünü uyguladı. Yıl 1991.

1992'de de personeli yeniden yapılandırıldı.

Bu sadece bir isim değişikliği değil, ABD ilişkilerinin sorgulandığı sürecin de somut bir sonucuydu.

ÖKK'nın bölücü terörü hedef alması ve Kuzey Irak'taki Kukla Devlete karşı tavır alması, ABD denetiminden kurtulma sürecinin başlangıcıydı.

Tugay düzeyindeki birlik, tümen düzeyine çıkarıldı.

ÖKK, Kuzey Irak'ta ABD ile karşı karşıya geldi ve ABD tehdidine karşı uyanışın öncüsü oldu.

Özel Kuvvetler Komutanlığı ile Daire ABD ve Gladyo'nun sultasından çıkarıldı!

ABD görevlileri Org. Karadayı döneminde ÖKK binasından çıkarıldılar.

NATO ve ABD ilişkileriyle, ABD parasıyla, ABD eğitimiyle milletine karşı oluşturulmuş olan bir yapı, artık Milli Kuvvet haline dönüştürülmüştü.

Bundan dolayı ÖKK, ABD'nin hedefi haline geldi!

Ankara Gölbaşı'nda, ÖKK için yeni bir yerleşim yerinde yönetim ve eğitim tesisi yapımına başlandı. ABD bundan son derece rahatsız oldu, ajanları vasıtasıyla Askeri Savcılığa ÖKK tesis inşaatında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla dava açtırdı ve ÖKK'nın yapılandırılmasını uzun süre felce uğrattı.

Yapısı sivilleşen, içi boşaltılan, etkisi kısıtlanan Milli Güvenlik Kurulu'nun Toplumsal İlişkiler Başkanlığı'nı ÖKK bünyesine dahil etmesi ve ÖKK'nın 2006 yılında tümen seviyesinden kolordu seviyesine çıkarılması da ABD'nin kızgınlığını arttıracaktı.

muavenet_2ekim1992

ABD, Muavenet Muhribimizi batırdı!

2 Ekim 1992. Ege'de yapılan NATO tatbikatında, ABD Uçak Gemisi Saratoga, gece karanlığında, Sea Sparrow füzeleri ile Muavenet Muhribimizi hedef alarak batırdı.

Sonuç: 5 şehit, 22 gazi ve hurdaya çıkmış olan muhribimiz.

Bu, ABD'nin ilk tehdidi idi ve arkası gelecekti.

esref_bitlis

Org. Eşref Bitlis'in şehit edilmesi!

ABD'nin Kuzey Irak'taki Kukla Devleti pekiştirme planlarını bozan bir planı uygulamakta olan Org. Bitlis,   Amerikan Çekiç Güç Helikopterlerinin PKK'ye silah ve malzeme attığını saptadı ve raporlarında bunu belirtti.

Orgeneral Eşref Bitlis işte, Jandarma Genel Komutanı olarak, Amerika'nın Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini hedef aldığını gördüğü; bu tehlikeyi önlemek için tedbirler aldığı ve ülke savunmasına yönelik bir strateji geliştirdiği için Amerika tarafından hedefe konuldu.

Org. Bitlis, helikopterle Kuzey Irak'a giderken, bu seyahat Amerika'ya haber verilmiş olduğu halde, iki Amerikan jeti yakın uçuş yaparak saldıkları yoğun egzost gazı ile helikoperi oksijensiz bırakıp motorunu durdurarak düşürme denemesi yapmışlarsa da, usta pilotumuz ani dalış manevrası ile bu suikasti boşa çıkarmıştı.

Bu suikasttan hemen sonra Amerikalılara saldırdıkları helikopterde orgeneralimiz olduğu tekrar bildirilmesine rağmen iki Amerikan jeti saldırıyı  tekrarlamışlar fakat usta pilotumuz olaya tekrar hakim olabilmişti.

İkinci teşebbüs başarılı oldu. CIA tarihinin en önemli suikasti 17 Şubat 1993 günü gerçekleşti. Uçağına yapılan sabotaj sonucunda Org. Bitlis şehit edildi.

Gazi olayları!

Türk Ordusu'nun Kuzey Irak'a müdahale kararı aldığını öğrenen Amerika, yurt içinde karışıklıklar kışkırtarak harekatı önlemeyi planladı.

Atatürk döneminde Kerkük-Musul sorunu dolayısıyla İngiltere'nin içerde Kürt isyanı kışkırtmasına benzer bir plan.

CIA'nın Moskova İstasyon Şefi, CNN televizyonundan, "Türkiye'nin karışacağını", daha doğrusu Amerika'nın Türkiye'yi karıştıracağını tüm dünyaya şöyle ilan etti:

"Önümüzdeki dönemde dünyanın en çok karışacak ülkesi Türkiye'dir...  Şu anda Türkiye, gizli servislerin gündeminde ilk sıraya yerleşmiştir."

Gazi Mahallesi tertibinden birkaç gün önce de, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Holbruk (Holbrooke), Türkiye'nin Kuzey Irak sınırında yaptığı yığınağa dur demek için tertip yapacaklarını şöyle ilan etti:

"Kuzey Irak sınırına asker yığıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde terör olaylarının artma ihtimali var. Oraya yapacağınız bir harekatta dikkatli olmanızı  tavsiye ederim"

CIA Şefinin ve Holbruk'un haber verdiği gibi,12 Mart 1995 gecesi İstanbul'da Gazi Mahallesi tertibi düzenlendi.

Ancak Türk Ordusu bu tehdidi önemsemedi ve Çelik Harekatı yapıldı.

Çelik harekatı, Mart 1995!

Özel Kuvvetler Komutanlığı, Türk Ordusu'nun Kuzey Irak cephesindeki gücü olarak ABD ile karşı karşıya geldi ve ABD tehdidine karşı uyanışın Ordu'daki öncüsü oldu.

1994 yılı Ağustos ayında Org. İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay Başkanı oldu.

1995 Mart'ında da Türk Ordusu, Kuzey Irak'a girdi. Türk birlikleri, Çelik Harekâtı'yla ABD'nin egemenlik alanına müdahale etmişti. Çünkü o bölge ABD ordusunun işgali altındaydı.

İşte ip burada koptu!

Türk Ordusu üzerindeki denetimi elinden kaçırdığını anlayan ABD ateş püskürmeye başladı.

Foreign Affairs, Foreign Reports, Mediterranean Quarterly ve Joint Forces Quarterly gibi yarı resmi Amerikan dergilerinde "Türk Generalleri hizadan çıktı", "Türk Ordusu Türkiye-ABD ilişkilerini bozuyor" cinsinden haber yorumlar yayımlandı.

Eylül 1996 Harekatı!

ABD ordusu, Irak'ın kuzeyinde 7,500 "CIA peşmergesi"nden oluşan bir askeri güç örgütlemişti.

Türk Ordusu, Kuzey Irak'a sınır ötesi harekat yaparak CIA tarafından eğitilen Peşmerge gücüne büyük darbe indirdi. Harekat, Eşref Bitlis Planı çerçevesinde yapıldı.

ABD Bitlis Paşa'yı öldürtmüş ama onun yaptığı planın uygulanmasını engelleyememişti. Plan uyarınca Türk genelkurmayı tarafından yönlendirilen Barzani, Sadam ile işbirliği yaparak harekata yardımcı olmuştu.

Amerika, 3 bine yakın CIA eğitimli Peşmergeyi uçakla Guam Adası'na kaçırmak zorunda kaldı.

Bu operasyon ABD'de "Vietnam'dan sonra uğradığımız en büyük yenilgi" olarak yorumlandı.

Bu harekattan 20 gün önce, bir Tuğgeneral, iki Albayın önünde, Aydınlık Dergisi'ne bir demeç vererek, Eşref Bitlis'in uçağının ABD'ye bağlı "Çiller Özel Örgütü"ndeki Gladyo görevlilerinin düşürdüğünü açıkladı.

Aydınlık, 25 Ağustos 1996 günkü sayısında bu haberi yayımladı. Bu Tuğgeneralin Veli Küçük olduğu, emekliliğinden sonra Doğu Perinçek tarafından açıklandı.

Türk Ordusu,Çelik Harekatı'nı Başbakan Çiller'e haber vermeden gerçekleştirmişti.

Çünkü ABD vatandaşı Çiller'in ABD'ye örgütsel bağlılığı İşçi Partisi tarafından açıklanmıştı ve TSK tarafından biliniyordu.

28 Şubat 1997!

28 Şubat harekatının en önemli başarısı, Fethullah Hoca'ya indirdiği darbe oldu. Fethullah Hoca kaçıp ABD'ye yerleşti.

Mayıs 1977 YAŞ toplantısında 160 subayın irtica bağlantısı nedeniyle ordudan atılması başbakan Erbakan'a dayatıldı.

Bu uygulama, ordu içindeki Gladyo'yu, yani ABD görevlilerini temizlemek anlamına geliyordu. Çünkü artık Kontrgerilla, Fethullahçı Gladyo idi.

28 Şubat kadrosu içinde ABD'nin Truva Atı olan Çevik Bir de, 1998 sonrasında tasfiye edildi.

Bu sayede Haçlı İrtica, 2002 yılı sonuna kadar iktidara el koyamadı.

Org. Kıvrıkoğlu'nun tavrı!

1998 yılında Genelkurmay Başkanı olan Org. Kıvrıkoğlu, ABD'nin bölge ülkeleri için tehdit oluşturduğunu açık bir dille belirtti.

Kıvrıkoğlu, Vaşington ziyaretini iptal etti ve NATO döneminde ABD'yi ziyaret etmeyen ilk Genelkurmay Başkanı olarak tarihe geçti.

Kıvrıkoğlu, "28 Şubat'ı BİN YILLIK MÜCADELE AZMİYLE sürdürmeye kararlıyız" dedi. Yani ABD tehdidine karşı bin yıl da sürse direnilecekti.

CASA uçağının düşürülmesi!

Amerika, ÖKK Birliğimizi taşıyan uçağa sabotaj yaptı. Uçak Malatya'da düştü. 34 şehit.
(17 Mayıs 2001)

Amerika, Türkiye'yi işgal tatbikatı yapıyor!

ABD ordusu 24 Temmuz 2002'de Nevada Çölü'nde "Millenium Challenge 2002" (Binyılın Meydan Okuması) adı altında Türkiye'yi işgal tatbikatı yaptı.

Bu tatbikat, ABD tarihinde o güne kadar görülen en kapsamlı ve en uzun süren tatbikat idi. ABD tarihinin en büyük askeri tatbikatı idi.

Org. Kıvrıkoğlu, "28 Şubat'ı BİN YILLIK MÜCADELE AZMİYLE sürdürmeye kararlıyız" demişti. Yani ABD tehdidine karşı bin yıl da sürse direnilecekti.

Mesajı alan ABD, aynı kelimeleri kullanarak cevap veriyordu.

Türk Ordusu'nun "Bin Yıl" mesajına ABD Ordusu "Evet, bin yıllık meydan okumanı kabulleniyorum, ben de sana bin yıl meydan okuyorum" diye cevap veriyordu.

ABD'nin en önemli yarı resmi ajansı ASSOCIATED PRESS, tatbikatın Türkiye'yi işgal senaryosu üzerine kurulu olduğunu yazdı.

Deprem (bir karışıklık kastediliyor) sonrası ordu yönetime el koyuyordu. Bunun üzerine ABD Deniz Kuvvetleri ülkenin güneyindeki adayı (Kıbrıs) kuşatıyor ve 96 saat içinde hedef ülkeyi işgal ediyordu.

Türk ordusunun saldırıya karşı hazırlanma müddeti olan 96 saat seçilerek, hedef ülkenin Türkiye olduğu adeta gözlere batırılıyordu.

A. Gül - C. Powell gizli anlaşması!

Dışışleri Bakanlığı Koltuğunu işgal eden A. Gül, 2 Nisan 2003 günü ABD Dışişleri Bakanı Powell ile Ankara'da 2 sayfa 9 maddelik bir gizli anlaşma yaptığını itiraf etti, haber Vatan Gazetesi'nde yayımlandı. Bu haberde Gül, anlaşma içeriğini açıklayamayacağını, gizli olduğunu söyledi.

13 Temmuz 2003 günü, Doğu Perinçek, bir basın toplantısı ile, bu gizli anlaşmanın maddelerini açıkladı.

Birinci madde: "Türk askeri ve Özel Kuvvetler 4 ay içinde aşamalı olarak Kuzey Irak'tan çekilecek" şeklindeydi.

Perinçek'e göre, bu bir anlaşma değil, bir hizmet sözleşmesi idi.

Çünkü ne Bakanlar Kurulu'na, ne de Meclis'e sunulmuştu. ABD devletinin haberdar olduğu bu sözleşmeyi Türk Devleti bilmiyordu.

Çuval Olayı!

2 Nisan 2003 günü Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, ABD Dışişleri Bakanı Powell ile bir gizli anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmanın ilk maddesi "Türk askeri Kuzey Irak'tan çıkacak" idi.

Temmuz 2003'de Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de Özel Kuvvetler birliğimizin başına "Kürt liderlere suikast yapacaklardı" bahanesi ile çuval geçirdi.

ABD, PKK'ya karşı konumlanan ve Türkmenlerin haklarını korumaya çalışan Türk Birliğinin Kuzey Irak'ta yani Barzanistan'da kalmasını istemiyordu.

A. Gül'ün yaptığı anlaşmayı uygulamayan Türk Ordusu, çuval geçirilerek tehdit ediliyordu. Türk askerinin başına çuvalı aslında bu gizli anlaşmayı yapan Abdullah Gül geçirmişti.

Ayrıntılar için bakınız: http://aliserdarbolat.blogspot.com/2011/06/abdullah-gul-abd-sozlesmesi-ile-cuval.html

Tayyip'in "Müzik notası" vecizesi, anlaşmanın uygulanması gerektiğine ilişkin orduyu uyaran bir açıklamaydı.

"Biz anlaşma yaptık, Kuzey Irak'tan çık artık" diyordu Tayyip Bey Türk Ordusuna.

ABD Savunma Bakanı Rumsfeld'in, Çuval Olayından sonra, Başbakanlık koltuğunu işgal eden Tayyip'e gönderdiği mektupta şöyle deniyordu:

"TSK Kuzey Irak'ta sizin bilginiz haricinde eylemler yapmaktadır"

Rumsfeld, çuvalı Tayyip Bey'in değil, Türk Ordusunun başına geçirdiklerini böyle veciz bir şekilde anlatmış oluyordu.

Milli devlet ve Kemalizm karşıyı pervasız açıklamalar yapan, "Milli Egemenlik ve Milli Güvenlik kavramlarının artık geçersiz olduğu" açıklamaları yaparak Orduyu zehirleyen Org. Hilmi Özkök, böylece, tarihe "başına çuval geçirilen komutan" olarak kaydedildi. Ve böylece, Ergenekoncu olarak suçlanmaktan kurtuldu.

abdul_iki_sayfa_dokuz_maddelik_gizli_anlasma

Vatan, 24 Mayıs 2003

Bundan başka, Milli Güvenlik Kurulu, iç tehdit kavramını değiştirdi.

Eskiden solculuk ve komünizm "iç tehdit" olarak görülüyordu.

Şimdi ise "ırkçı milliyetçilik, bölücülük ve irtica" iç tehdit kapsamına alınmıştı.

Yani MGK, Amerika'nın maşası olan akımları iç tehdit kapsamına almıştı.

Bu durumda, ABD'nin Türk ordusuna karşı savaş ilan etmekten başka bir çaresi kalmamıştı.

Çok önceden beri planlanan Ergenekon, Balyoz vesaire tertipleri birbiri ardısıra sahneye konulmaya başlandı.

AKP yandaşı Fehmi Koru, bu durumu şu veciz sözlerle Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde anlattı ve daha sonra bir TV programında tekrarladı:

"Ergenekon'un düğmesine Oval Ofis'te Tayyip Erdoğan ile Bush görüşmesi sırasında basıldı."

Yıllardır bu sözler tekzip edilmedi.

Ali Serdar BOLAT - 09 Ocak 2013

http://aliserdarbolat.blogspot.fr/

Yazarlar