bulent esinoglu

Kontrollü Darbe siyaseti kazandırmaz!

CHP hakkında yazı yazmama kararı almıştım.

Ancak. Kontrollü Darbe ifadesinin üzerinden siyaset yapılmasının, ülkemize vereceği zarardan ötürü, yazmak mecburiyetinde kaldım.

Önce şunu ifade ederek başlamalıyım.

Dünya dengeleri hızla değiştiğinden, tüm milli devletlerde, iç ve dış siyasetler de değişmektedir.

Dünya artık tamamen ABD kontrolünde bir dünya değildir.

15 Temmuz Darbesi; ABD önderliğinde gerçekleşmiştir. Böyle bir süreç, halkımız tarafından yaşanmış ve deneyimlenmiştir.

Her ne kadar FETO sözcüğü darbenin öznesi gibi gösterilse de, darbenin öznesinin, ABD olduğunu bilmeyen kalmamıştır.

15 Temmuz Darbesine Kontrollü Darbe dediğinizde, bu darbeyi ABD yapmadı, siyasi iktidar kendisi yaptı demiş oluyorsunuz. ABD’nin kendisinin oynadığı rolü de yok sayıyorsunuz.

15 Temmuz Darbesinin ilk günlerinde, CHP bu darbe girişimi için Tiyatro demişti. Sonra baktı ki, böyle gerçek cinayetlerin işlendiği tiyatro olmaz. Tiyatro demekten vaz geçmişti.

Erdoğan’a nefret siyaseti (ne kadar siyasetse!) CHP’yi her geçen gün ABD’nin yanına itiyor. Asıl nefret öznesi ABD olduğu için CHP siyaset üretememiş oluyor.

Siyaset üretememek, yeniden nefrete sarılmayı gerektiriyor. Ve nefret rijitleşiyor. İş yapamaz hale getiriyor.

Kontrollü Darbe demek, bu darbenin içinde ABD yok Erdoğan var demektir. ABD ve Batıyı bir kez daha korumaya almış oluyorsunuz. Aynı zamanda gerçeklerden uzak siyaset üretme çabasında oluyorsunuz. Gerçeklerden kopuyorsunuz.

ABD’nin BOP Projesiyle iktidara gelenler bile, 15 Temmuz’dan sonra, ABD karşıtı siyaset üretirken, ülkenin kuruluşunu emperyalizme karşı yürütmüş bir parti, söylem ve eylemlerinde hep ABD’nin safına düşüyor.

Antiemperyalist olmayan bir CHP, ne siyaset üretebilir, ne de lider çıkarabilir.

Çağımız; ulus devlet emperyalizm çatışma çağıdır.

Artık siyasetler netleşmiştir. Ya milli devletten yanasındır ya da milli devlete karşı emperyalizmin yanındasındır.

Tıpkı Bush’un dediği gibi “ya bizdensiniz ya da düşmanımızsınız” sözü gibi…

Batı değerlerine sahip olmak, anti emperyalist olmaya engel değildir. İnsanlar laik olursa, anti emperyalist olmaları daha kolaydır.

CHP bu düşünceden hareket etse, daha fazla siyaset üretebilir. Muhalefet yapabilir.

Kontrollü Darbe ifadesinde ısrar ederek, sadece Amerikancılık belirgin hale gelebilir. Kazandırmaz.

AKP’nin de, darbenin asıl öznesinin, FETÖ olduğunu söylemesi ona dolaylı kazandırsa bile, asıl ABD öznesini söylemediği için darbenin siyasi kanadına inememekle kaybetmeye başlamıştır.

AKP’nin kazancı, savunma siyasetinden kaynaklanmaktadır. Savunma ABD’ye karşı yapılmakta, buna karşı çıkan tüm siyasetler kaybetmektedir.

Çağımız emperyalizmle mücadele çağıdır.

ABD’nin bölge ülkelerine karşı kullandığı araçları savunmak ABD’yi savunmak anlamındadır. Kazandırmaz.

Amerika’ya karşı olmak varlığımıza sahip çıkmaktır.

Zamanın siyaseti de, savaşı da budur.

Bülent ESİNOĞLU - 13 Haziran 2017 - Ulusal Kanal

24 Haziran Geldikleri Gibi Giderler

Son Yazılar

Cloudy

17°C

Istanbul