ali riza tasdelen

Avrupa’da bölücü NGO!

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'nın bağımsızlığı için 1 Ekim Pazar günü düzenlenen referandumdan beş gün sonra,

Federal Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Avrupalı Etnik Topluluklarının Federalist Birliği”’nin Almanya’nın Schleswig Holtsein eyaletinin Flensburg kentinde bulunan merkezini ziyaret etti.  Avrupa’nın göbeğinde etnik ayrılıkçılığın yoğun bir şekilde tartışıldığı bu günlerde Steinmeier’in bu ziyareti bize bu “NGO”nun ne için, ne zaman ve kimler tarafından kurulduğunu yazmamızı zorunlu kıldı.

NASIL BİR AB: ULUSLARIN BİRLİĞİ Mİ, FEDERALİZM Mİ?

ABD, hiç bir zaman güçlü bir Avrupa istememiştir. Esas olarak  soğuk savaş döneminde, Marsall planı ve NATO ile başlayan Avrupa üzerindeki etkisi ve müdahalesi 90’lı yıllarda soğuk savaşın sona erdiği ve Sovyetlerin dağıldığı şartlarda da devam etmiştir. NATO’nun Sovyetlerden kopan ülkeleri içine alarak sayısını 19’dan 26’ya çıkarması, Yugoslavya’ya müdahalesi ve nihayet AB’nin genişleme sürecinde önemli bir rol oynaması ABD’nin Avrupa’da elini güçlendirmiştir. Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin ABD tarafından desteklenmesi bu stratejinin bir parçasıdır.

AB oluşum süreci içinde esas olarak iki farklı proje karşı karşıya gelmiştir. Birincisi, Fransa’nın başını çektiği “Ulus-devletlerin Birleşik Avrupası” ikincisi, “Etnik ve bölgesel temele dayanan Federal Avrupa”. Fransa, “güçlü ve çekirdek bir Avrupa” içinde, kendi ulusal ve merkezi yapısını mümkün olduğu kadar korumak isterken, Almanya (ABD’nin de desteklediği) bugünkü ulusal devlet yapılarının parçalanarak yerine, dil ve etnik kökene dayanan bölgesel, federal bir Avrupa için çalışmaktadır. Etnik ve Bölgesel Azınlıkların korunması ve tanınması ile ilgili yapılan sözleşmelerin ve bu sözleşmelerin yazılımından, kabul ettirilmesine kadar yoğun bir çaba içinde bulunan NGO’ların arkasında ABD ve Almanya bulunmaktadır. Teori dergisi’nin Mart 2005 tarihli 182. Sayısında “Fransa, AB ve azınlıklar sorunu” başlıklı araştırmamda böyle yazmışım.

Parantez içinde ABD’nin etnik ve bölgesel temele dayalı federal bir Avrupa’yı desteklediğini yazmışım. Ama, bugün, bu iki ayrı projenin sahibinin genelleştrirerek Fransa ve Almanya olarak belirtmenin eksik olacağı düşüncesindeyim. Evet; geleneksel olarak ulus devlet yapısı güçlü olan Fransa, federal bir Avrupa’ya karşı çıkmıştır. Ama Fransa içindeki Atlantikçiler ulus devlet yapısını parçalamak için ellerinden geleni yapmışlardır.

ATLANTİKÇİLER VE ULUSALCILAR... 

Fransa ve Almanya’da bu iki ayrı AB projesini savunanlar vardır. Etnik ve bölgesel temele dayanan Federal Avrupa projesinin sahibi bu ülkelerdeki  Atlantikçiler, ulusların Avrupa’sını savunanlar ise Atlantik karşıtı ulusalcılardır.

Atlantikçi cephenin gerek Almanya’da gerekse Fransa’da başını çekenler Sosyal Demokratlardır. Buna Yeşilleri ve Sağ’ın bir bölümünü de ekleyebiliriz. Gerek geneneksel Sağ ve son dönemde güçlenen “aşırı” Sağ denen güçler ise genel olarak ülkelerinin birliğini ve ulusal egemenliklerini savunan güçlerdir. Elbette bunu tüm Avrupa ülkeleri için genelleştirmek yanlış olur. Ama bu Fransa için ve bir ölçüde Almanya için geçerlidir.

president allemagne Steinmeier

AVRUPA’NIN BÖLÜCÜ NGO’SU UFCE!

Avrupa’da “azınlıklar sorunu” ile ilgili hangi taşı kaldırsanız altından işte Federal Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in ziyaret ettiği  bu “Avrupalı Etnik Topluluklarının Federalist Birliği-UFCE”  çıkar. Doğu Avrupa’da özellikle Yugoslavya’nın parçalanmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu bölücü NGO “Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Sözleşmesi” ve “Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi”nin hazırlanmasının her safhasında bulunmuşlardır. Amacı, “Avrupa’daki tüm azınlıkların korunması için hukuksal bir çerçeve oluşturmak”. UFCE, bugün BM ve Avrupa Konseyi’ne resmi danışmanlık yapmaktadır.

İkinci dünya şavaşından sonra ABD, Marchall planı ile  federal bir kurumlaşmanın garantisi altında istikrarlı, tek ve büyük bir pazara dönüşmüş bir Avrupa hayal ediyordu. ABD, bölgesel ve etnik temele dayalı federal bir Avrupa politikasını o gün, bügün hiç terk etmedi.

cok parcali avrupa

UFCE, o günkü adıyla UFCRE, ABD ve Alman istihbaratlarının desteği ile 9-10 nisan 1949’da Paris’te bir kongre toplar. Amaç, 1925-1938 yılları arasında Cenevre’de faaliyet gösteren ve içinde katolik aşırı sağcılar ve faşist örgütlerin bulunduğu “Vatandaşlar Kongresini” yeniden canlandırmaktır. Kongre, ölünceye kadar François Mitterrand’ın dostu olarak kalan Andre Voisin tarafından yönetilmiştir. 7 ay sonra, kasım 1949’da Versailles’da, dönemin enformasyon bakanı François Mitterrand’ın da katılımı ile UFCRE resmen kurulmuştur.

UFCE, 1961 yılında, merkezi Avusturya’da olan “Europa etnica” adlı bir dergi çıkarmaya başlar. Bu dergi, Otuzlu yılların faşist “milli kongre”nin yayın organı “millet ve devlet” adlı derginin bir devamı olarak yayınlanır. Bundan böyle bu dergi, Avrupa’nın Etnik ve bölgesel azınlıkların korunması ve tanınması politikalarının üretildiği ve teorisinin yapıldığı bir üs olacaktır.

Ali Rıza TAŞDELEN – 17 Ekim 2017 - Aydınlık Paris

Yazarlar

Mostly cloudy

11°C

Istanbul