Ali ERALP

ataturk-dıyorkı

Yeniden Başlamalı Kurtuluş Savaşına…

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsuna çıktığı gün Türkiye’nin genel durumunu şu sözlerle tarihe not düşmüştü:

“1335 (1919) senesi Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Vaziyet ve manzara-i umumiye: Osmanlı Devleti’nin dahil bulunduğu grup, Harb-ı Umumi’de mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti (koşulları) ağır bir mütarekename imzalamış. Büyük Harbi’n uzun seneleri zarfında, millet yorgun ve fakir bir halde.

Türban Hem CHP’yi Vurdu, Hem Türkiye’yi…

İlhan Selçuk Ağabey, çoğu yazılarında şu sözü yinelerdi: “Keşke ben haklı çıkmasaydım, onlar haklı çıksaydı da bunlar başımıza gelmeseydi…”

Şimdi ben de diyorum ki, “Keşke ben haklı çıkmasaydım…” Bir makalemde CHP’ye şu uyarıyı yapmıştım: “Türbanla, mürbanla bir yere varılmaz, herkes aklını başına toplasın…”

Füze Kalkanı projesi3

Türkiye, Amerika’ya Kalkan Yapılmak İsteniyor…

AKP döneminde, şanlı Türk milletinin başına çeşit çeşit çuvallar geçirildi.

Subaylarımız ilk çuval olayı ile Kuzey Irak’ta karşılaşmıştı. Coni’lere karşı koymak istediler ama askerlerimize arka çıkan olmadı. Destek veren olmadı. Soluksuz kaldılar. Saldırıya boyun eğdiler…

ABD baskını karşısında ordu, iktidar, sendikalar, dernekler, çeşitli toplum kuruluşları tepkisiz, sessiz durunca, bu çuval geçirme işi giderek ülkemizde bir alışkanlık haline geldi. Yerlisi, yabancısı dilediği zaman, dilediği yerde çuval geçirmeye başladı Türk ulusunun başına.

Yazarlar

Cloudy

6°C

Istanbul