sira_geldi_isvicreye_cuneyt_akalin225

“Hatt-ı Müdafaa’dan Sath-ı Müdafaa’ya” Geçiyoruz!

Talatpaşa Komitesi Sözcüsü Dr. Cüneyt Akalın, Fransız Anayasa Konseyi’nin “Soykırımı İnkarı” cezalandıran yasayı “İnsan Hakları”na aykırı görerek iptal etmesi üzerine bir basın açıklaması yaptı.

Akalın, açıklamasında şunları söyledi;

Fransız Anayasa Konseyi’nin “Soykırımı İnkarı” cezalandıran yasayı “İnsan Hakları”na aykırı görerek iptal etmesi tarihsel önemdedir.

- İptal kararının alınmasında, Fransa Parlamentosundaki görüşmeler sürerken Paris’te gerçekleştirilen dev Türk gösterisinin büyük payı vardır.

Bu eylem, “Parlamentolar tarih yazamaz!” ilkesinin Türk işçileri ve aydınları tarafından Paris sokaklarında Fransa’ya hatırlatılması anlamına gelmiştir.

- Kısmi sonuç Paris’te alındı ama mücadele 2005’de Lozan’da başladı. O güne kadar ABD/ AB denetimindeki girişimlerin dillendirildiği “soykırım iddiaları”na kayıtsız kalan yetkililer ve seyirci kalan Türk topluluğu ayağa kalkarak kendi kaderine sahip çıkmış, tabiyet/ boynu büküklükten dik duruşa geçmiştir.

- Medya görmezden gelse de, süreçte belirleyici rolü Talatpaşa Komitesi oynamıştır.

- Fransa, iptal kararında açıkça belirtildiği gibi, Fransız Devrimi “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi”ne gönderme yaparak kendi hukukunu hatırlaması, hem Türkler hem de Fransa için hayırlı olmuştur.

- Talatpaşa Komitesi bu süreçte bütün milli  güçleri biraraya getirmek ve birleştirmek için çaba göstermiştir. Avrupa’daki olumlu sonuçların ardından, İsviçre’de yasağı çiğneyen bakan Bağış’a destek vermiş, daha ileri bir işbirliği için hükümet nezdinde yaptığı girişimden, ne yazık ki, sonuç alamamıştır.

- Komite’miz birleştirici, toparlayıcı tutumunu sürdürecektir.

Sıra geldi İsviçre’ye, AİHM’ne!

Fransa Anayasa Konseyi’nin kararı bir son değil, bir başlangıçtır. Şimdi sırada, benzer bir faşizan yasayı uygulayan İsviçre var. Dahası, sayın Perinçek’in İsviçre aleyhine AİHM’nde açtığı dava karar aşamasındadır.

Bu somut hedeflerin ardından sıra, çeşitli ülkelerin parlamentolarında alınan kararlarına kaldırılması için mücadele gelecektir.

Talatpaşa Komitesi için “Hatt-ı Müdafa Yoktur, Sath-ı Müdafaa vardır”, o satıh bütün yerküredir.

Muhtaç olduğumuz kudret milletimizin vicdanında mevcuttur.

Cüneyt AKALIN (Talat Paşa Komitesi Sözcüsü) - 29 Şubat 2012 - İşçi Partisi

Slider