Azerbaycan ADD Üyeleri Gözaltına alındılar

KAMUOYUNA -11.03.2011

AZERBAYCAN ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
ÜYELERİNİN GÖZALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI


Sözde Ermeni soykırımına karşı Azerbaycan’da 1 milyon imza toplamayı hedefleyen Azerbaycan Atatürkçü Düşünce Derneği 10 Mart 2011’de Bakü’nün çeşitli semtlerinde, ilimler akademisinin önünde ve Bakü Devlet Üniversitesinde imza kampanyasını yürütürlerken Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı Bakü polisi tarafından aşağıda isimleri verilen Azerbaycan Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticisi 7 kişi gözaltına alınmıştır.

1. Rezzah-Nicat Malik Bilal oğlu (genel başkan yardımcısı)

2. Kəmaləddin Rəhimov (genel sekreter)

3. Əhməd Dadaşov (yönetim kurulu üyesi)

4. Afina Əliyeva Həmid qızı (yönetim kurulu üyesi)

5. Xan Rəsuloğlu (yönetim kurulu üyesi)

6. Xəqani İsmayıl (yönetim kurulu üyesi)

7. Tarix Vəliyev (gençlik kolu üyesi)

Azerbaycan halkının imza kampanyasına büyük ilgi göstermesi, Azerbaycanı yönetenleri tedirgin edeceğine mutlu etmesi gerekirdi. Azerbaycan’ın %20 sinin ermeni işgali altında bulunduğu ve 1 milyon Azerbaycan Türk’ünün yerinden yurdundan edildiği bir ülkede bu uygulamayı anlamakta zorluk çekiyoruz.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak gözaltına alınanların biran önce serbest bırakılmasını ve bu doğrultuda çalışmaların kolaylaştırılmasını bekliyoruz.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi
http://www.add.org.tr/
Slider