Ovaneskacaznuni

TÜRKLERE SAVAŞI BİZ AÇTIK. TÜRKLERE KARŞI AYAKLANDIK. HEPİMİZ TÜRKLERİN DÜŞMANI OLAN İTİLAF DEVLETLERİNİN KAMPINDAYDIK.

Patrik Narses’in, Grandük Nikola’dan “ Bağımsız Ermenistan “ istemiyle başlayan, Osmanlı Meclisinde Ermenistan Milletvekili olan “ Pastırmacıyan “ ın Van’a saldıran Ermeni birliklerine komutanlık etmesiyle devam eden ve 2 milyon silahsız masum Türk’ün, Ermeniler tarafından öldürülmesi sonucunda “ haklı bir tehcir “ uygulama olayı bugün hiçbir tarihi belgeye dayanmayan sözde soykırım olarak karşımıza geliyor.

Osmanlı’nın “ Sadık Millet “ dediği Ermenilerin ne kadar sadık olduğu da görülüyor.


Dünya devletlerine gelince; hiçbir tarihi olay meclislerde siyasetçilerin vereceği kararla açıklanamaz. Tarih; Tarihçilerin işidir. Tarihçiler ise bugüne kadar Türklerin, Ermeniler üstünde bir soykırım yapmadığını belgelerle kanıtlamışlardır. Yakın zamanda ABD.den incelemeli belgeli Ermenilerin 2 milyon Türk’ü öldürdüğü beyanatı gelmiştir. Tarih her zaman doğru bilgilere ulaşmak için arşivlerin açılmasını  ister.

Diaspora’nın paralarıyla, yaşadıkları ülkenin siyasetçilerinin oy kaygılarıyla, seçimlerde Ermeni oylarını alabilmek amacıyla Meclislerinde aldıkları/alacakları sözde soykırım kararlarının hiçbir anlamı harbiyesi yoktur.


ABD. Amerika’nın yerli halkı (Kızılderili) ve köle olarak kullandığı Siyah halkı,

Fransa – 2 milyon Cezayir’liyi,

İtalya – Libya’yı

İngiltere – Hindistan’ı

Soykırım olarak kabul ediyor mu?

Yoksa; Tarih tarihçilerin işidir mi diyor.

Daha nice ülkeler…

Ermenistan’ın ilk Başbakanı Ovanes Kaçaznuni:

Türklere savaşı biz açtık. Türklere karşı ayaklandık. Hepimiz Türklerin düşmanı olan İtilaf devletlerinin kampındaydık. İtilaf devletlerinin ordularını Türkiye’ye göndermeleri ve hakimiyetimizi temin etmeleri için Avrupa ve Amerika’ya resmi çağrılar yaptık. Öldük ve öldürdük. Tehcir doğruydu ve gerekliydi. Gerçekleri göremedik, olayların sebebi biziz. Barışı reddetmemiz ve silahlanmamız büyük bir hataydı. Sevr Antlaşması gözümüzü kör etmişti. İsyanımızın temelinde İtilaf devletlerinin bize vaad ettiği büyük Ermenistan hayali vardı. Ama biz hiçbir zaman devlet olamadık. Türkiye Ermenistan’ı diye bir devletin hayalden öte olmadığı gerçeğini göremedik. Biz kendi isteklerimizi başkalarına mal ederek, sorumsuz kişilerin sözlerine büyük önem vererek, gerçekleri anlayamadık ve hayallere kapıldık. Tehcir’de Türkler ne yaptıklarını biliyorlardı ve bugün pişmanlık duymalarını gerektirecek bir husus bulunmamaktadır. Dengesiz insanlara özgü bir şaşkınlık içinde, bir uçtan diğerine savrulmaktaydık. Kaderden şikayet etmek ve felaketlerimizin sebeplerini kendi dışımızda aramak bizim hastalıklı milli psikolojimizin karateristik bir özelliğidir. Herkes Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar, Ruslar tek kelimeyle bütün dünya bizi kolayca aldattı ve ihanet etti. Emperyalistler bizi kullandı. Büyük Avrupa devletleri bizi defnettiler.

Sevr yerine, Türkler’le anlaşsaydık çok şey kazanırdık. İngilizler karşılıklı katliamları kışkırttı. Müslüman bölgelerinde düzeni sağlayacak idari önlemler alamadık, silaha sarılmak zorunda kaldık, ordular gönderdik, yıktık ve katliamlar gerçekleştirdik. Türkler savunma güdüsüyle hareket ettiler. Övünülecek hiçbir işimiz yok. Kendi dışımızda suçlu aramayalım. Evet, intihar etmeyi öneriyorum. Taşnak Partisi’nin artık yapacağı hiçbir şey yok. Partiyi dağıtalım. Bu kararı almazsak, bizi yıkım ve şerefsizlik bekliyor’

Büyük Savaş başlayınca Ermeniler, Osmanlı’yı terk edip Emperyalist devletlerle birleştiler. Cephelerde 200 bin Ermeni savaşa girdi. Fransız ordusunu neredeyse ermeniler oluşturdu. Osmanlı’nın tehcirden başka çaresi yoktu. O yıllarda DoğuAnadolu’da demir yolları olmadığından çeşitli nedenlerden, hastalıktan insanlar öldü.

Ermenileri teröre koşullandıran Batı ülkeleridir. Ne var ki Batı ülkeleri bugün kendini Tarihçi görüyor, mahkeme görüyor ve kararlar alıyor. Batı ülkeleri günümüzde de Diaspora’yla birlikle Ermeniler üzerinde oyun oynamaya devam ediyor. Ermeni toplulukları o gün nasıl Ermeni çetelerinin, komitacıların tutsağı olmuşsa, bugünde alınan kararların havası içine girmiş olup 24 Nisan günü Türklere ve Türklüğe olmadık hakaretleri yağdırmaktadırlar.

Batı ; AB’ adıyla, IMF’ adıyla dün nasıl Rumeli Türklüğünü yok etmişse bugün de Anadolu Türklüğünü yok etme peşindedir. Bu oyunu çeşitli isimler altında bin yıldır oynamaktadırlar.

Bugün Ermeniler oyuncu olur, dinciler oyuncu olur, yarın da oyuncu olacak birileri bulunur.

Tıpkı bir akşamda toplanan karton yüzler, hepsi ermenicikler gibi…

Tam adı Hovannes Katchaznouni olan Ohannes Kaçaznuni Taşnatsutyun (Taşnak) partisinin kurucularındandır. 1918’de kurulan Ermeni devletinin ilk Başbakanı’dır. Kaçaznuni’nin kongreye sunduğu “ Taşnatsutyun’un Artık Yapacağı Bir Şey Yok “ adlı raporu ülkemizde basılmıştır. Ama Ermenistan da yasaktır. ABD’de bu rapor listeler de yer alır fakat imha edilmiştir.

Ermeniler ve Batı bu raporu okuyup Kazaçnuni’den özür dilemelidir.

B  İ  L  G  İ

ABD eski Başkanı Reagan’ın danışmanı Fein: “Beyaz Saray araştırma yaptı, Ermenilerin 2 milyon Müslüman Osmanlı’yı katlettiği ortaya çıktı. Ermeniler, kendi arşivlerini açmıyor, çünkü bu gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor…” dedi.

ABD Başkanı Ronald Reagan’ın hukuk danışmanlığını yapan Bruce Fein, sözde Ermeni soykırımı iddialarını değerlendirdi. Ermenilerin bu iddialarının son derece asılsız olduğunu belirten Fein, Reagan’ın başkan olduğu 1981′de bu konunun Beyaz Saray tarafından araştırıldığını ve iddiaların asılsız olduğunun belgelendiğini söyledi. İşte sözde Ermeni soykırımı konusunda Fein’in açıklamaları:

“Osmanlı İmparatorluğu’nun azınlıklara karşı “müthiş” sayılabilecek bir özen gösterdiği gerçeğini unutmamak gerekir. Azınlıklar, kendi dini özgürlüklerini ve hayatlarını son derece rahat bir şekilde sürdürdü.

Ermeni terör çeteleri I. Dünya Savaşı sırasında Fransa ve Rusya ile birlikte Osmanlıları öldürdü. Bu rakamın 2 milyon civarında olduğu bir gerçek. Ermeni kayıplarının ise 500 bin civarında olduğu araştırmalarla kanıtlandı. Burada asıl önemli konu, Ermenilerin ihanetidir. Osmanlı da kendisini savundu. Özellikle ABD’de yaşayan Ermeniler, soykırım yalanı ile büyük getiri sağlıyor. ABD yönetimi de büyük paralar döndüğü için Ermenileri karşısına almak istemiyor. Ermeniler ısrarla kendi arşivlerini açmıyor. Çünkü yıllardır soykırım yalanı ile dönen getirimi kaybetmek istemiyorlar. Arşivler açıldığı anda gerçek ortaya çıkacak.”


SOYKIRIM VE IRK AYRIMCILIĞI MI ?...

Cemil Ünlütürk


1908-1915 Yıllarında Osmanlı döneminde bazı ERMENİ devlet adamları

BAKANLAR


Agop Kazasyan Paşa--Maliye Bakanı

Gabriel Noradunkyan-- Dışişleri Bakanı

Mareşal Garabet Artin Davut -PTT ve Bayındırlık Bakanı

Ohannes Sakız Paşa- Hazine-i Hassa Bakanı

Bedros Hallacyan- Bayındırlık Bakanı

Oskan Mardikyan- PTT Bakanı

Sakız Ohannes Paşa- Hazine-i Hassa Bakanı


BAZI ERMENİ AYAN AZALARI (SENATÖRLER )

Mareşal Ohannes Kuyumcuyan

Abraham Erenyan Paşa

Manuk Azaryan


BAZI ERMENİ MİLLETVEKİLLERİ (31 Kişiden bazıları)


Agop Babikyan-Tekirdağ

Kegam Dergarabedyan- Muş

Karakin Pastırmacıyan- Erzurum

Vahan Papazyan- Van

Artin Boşgezenyan- Halep

Krikor Zohrep- İstanbul

Bedros Hallacyan-İstanbul

Karabet Tomayan- Kayseri

Nazaret Dagavaryan- Sivas


DEVLETİ TEMSİL EDEN BAZI ERMENİ BÜYÜKELÇİLER

Dikran Aleksanyan- Brüksel Büyükelçisi

Yetvart Zohrab- Londra Büyükelçisi

Dikran Tıngır- Berlin Büyükeşçisi

Garabet Artin Davud- Berlin,Viyana Büyükelçisi

Mareşal Ohannes Kuyumcuyan-Roma Büyükelçisi


BAZI ERMENİ DANIŞTAY ÜYELERİ

Andon Tıngır Yaver Paşa,

Abraham Yeramyan Paşa,

Mihran Düz,

Bedros Kuyumcuyan.


YÜZ YIL SONRA BUGÜN....

ABD Temsilciler Meclisinde ve senatosunda acaba bugün

KAÇ KIZILDERİLİ VARDIR ?..

ABD' yi DÜNYADA BUGÜN KAÇ KIZILDERİLİ VE KARADERİLİ

BÜYÜKELÇİ TEMSİL ETMEKTEDİR ?

ABD ORDUSUNDA BUGÜN KAÇ KIZILDERİLİ VE KARADERİLİ GENERAL, MAREŞAL BULUNMAKTADIR ?

YÜZ YILIN MEDENİYET VE HOŞGÖRÜ FARKI   BUDUR İŞTE !..

*******************************************

ÖLDÜRÜLEN TÜRK GÖREVLİLER


Tarih Şehir / Görev /Adı-Soyadı

*****
27.01.1973
Santa Barbara / Başkonsolos

Mehmet BAYDAR

Konsolos

Bahadır DEMİR

*****
22.10.1975
Viyana / Wien / Büyükelçi

Daniş TUNALIGİL

*****
24.10.1975
Paris / Büyükelçi

İsmail EREZ

Şoför / Driver              

Talip YENER

*****
16.02.1976
Beyrut / Başkatip

Oktar CİRİT

*****
09.06.1977

Vatican City / Büyükelçi

Taha CARIM

*****
02.06.1978

Madrid / Büyükelçi / Elçi

Necla KUNERALP

Em.Büyükelçi / Retired Ambassador

Beşir BALCIOĞLU

*****
12.10.1979

Lahey / Büyükelçi Oğlu / Ambassador's Son

Ahmet BENLER

*****
22.12.1979

Paris / Turizm Müşaviri / Tourism Counsellor

Yılmaz ÇOLPAN

*****
31.07.1980

Atina / Athens İdari Ataşe

Galip ÖZMEN

Athens / İdari Ataşe Kızı

Neslihan ÖZMEN

*****
17.12.1980

Sydney / Başkonsolos

Şarık ARIYAK

Güvenlik Ataşesi

Engin SEVER

*****
04.03.1981

Paris / Çalışma Ataşesi

Reşat MORALI

Din Görevlisi

Tecelli ARI

*****
09.06.1981

Cenevre/ Sözleşmeli Sek.

M. Savaş YERGÜZ

*****
24.09.1981

Paris/ Güvenlik Ataşesi

Cemal ÖZEN

*****
28.01.1982

Los Angeles / Başkonsolos

Kemal ARIKAN

*****
08.04.1982

Ottava / Ottawa / Ticaret Müşaviri / Counsellor for Commercial Affairs

Kani GÜNGÖR

*****
04.05.1982

Boston / Fahri Başkonsolos / Honorary Consul General  

Orhan GÜNDÜZ

*****
07.06.1982

Lizbon / Lisbon / İdari Ataşe/ Administrative Officer

Erkut AKBAY

*****
27.08.1982

Ottawa / Askeri Ataşe Albay / Military Attache Colonel

Atilla ALTIKAT

*****
09.09.1982

Burgaz / İdari Ataşe / Administrative Attache

Bora SÜELKAN

*****
08.01.1983

Lisbon / İdari Ataşe Eşi / Nadide AKBAY,Administrative Officer's Wife   eşi merhum Erkut AKBAY'ın yaşamını yitirdiği 07.06.1982 tarihli saldırıda yaralanmış ve 08.01.1983 tarihinde yaşamını yitirmiştir.

Nadide AKBAY

*****
09.03.1983

Belgrad / Büyükelçi / Ambassador

Galip BALKAR

*****
14.07.1983

BrükseI / Brussels / İdari Ataşe / Administrative Attache

Dursun AKSOY

*****
27.07.1983

Lisbon / Müsteşar Elçi / Wife of the Counsellor

Cahide MIHÇIOĞLU

*****
28.04.1984

Tahran / Sözleş.Sek. Elçi / Wife of Secre.

Işık YÖNDER

*****
20.06.1984

Viyana / Çalışma Ataşesi

Erdoğan ÖZEN

*****
19.11.1984

Viyana / Uluslararası Memur

Evner ERGUN

*****
07.10.1991

Atina / Basın Ataşesi

Çetin GÖRGÜ

*****
11.12.1993

Bağdat / İdari Ataşe

Çağlar YÜCEL

*****
04.07.1994

Atina / Müsteşar

Haluk SİPAHİOĞLU


içimizden biri

asla umutsuzluğu değil

KAVGAYA DEVAM AŞKINA


24.04.2010 - Anafor

http://www.anafor.org/