İngiliz Parlamentosu Sevr'in 230. Maddesini Oylayacak

"Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı", 9 Ekim 2009 tarihinde tamamlandı.

Tasarı, 39 sayfa ve 94 maddeden oluşuyor.

Tasarıyı kaleme alan: Geoffrey Robertson Q.C.

İsminin sonundaki Q.C., Queen's Cuonsel yani Kraliçe'nin Avukatı anlamına geliyor.
Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Adalet Mahkemesi'nin en üst düzeydeki üç kişisinden biri.

Tasarı, Britanya Ermenileri Parlamento Gurubu tarafından 14 Aralık 2009'da parlamentoya sunuldu.

Bu tasarı, parlamentoda "Bilirkişi Raporu" olarak görüşülecek.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tasarıda şöyle deniyor:

"Sevr Antlaşması'nın 230. Maddesi uyarınca İtilaf Güçleri (Osmanlı'yı işgal eden devletler) tarafından hazırlanan mahkeme Türk tarafınca kabul edilmiştir.

Bu mahkeme, Malta'ya sürgüne gönderilen "Genç Türk" liderlerini Ermenilere katliam yapmakla suçluyordu.Malta'ya sürgüne gönderilen tutuklular İstanbul'da rehin tutulan İngiliz mahkumlarla değiş tokuş anlaşmasıyla serbest bırakıldılar.

Atatürk'ün Yunanlıları yenmesinden sonra Fransa Türkiye ile ilişkilerini normalleştirdi. Britanya da, Atatürk Cumhuriyeti ile anlaşmak için Ermeni meselesinin peşini bıraktı. Bu konunun, var olan belgeler ışığında yeniden gündeme gelmesi gerekiyor"

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

İşte Tasarı aynen böyle diyor.

Yani, İşgal Kuvvetleri, Sevr Anlaşması'nın 230. Maddesi uyarınca açtıkları Ermeni katliamı davasının peşini, Yunanlıları yenen Atatürk ile uzlaşmak için bırakmışlar.

Şimdi ise davanın kaldığı yerden devam etmesi gerekiyormuş.

"Bilirkişi Raporu" olarak görüşülen bu tasarı kabul edilirse, tasarının atıfta bulunduğu Sevr'in 230. Maddesi oylanarak kabul edilmiş olacak.

Kabul etmediğimiz bir antlaşmanın bir maddesi uyarınca İngiltere Parlamentosu'nda bir karar alınmış olacak.

Sevr Antlaşmasının gündemde olduğu teyit edilmiş olacak.

"Kraliçe'nin Avukatı" ünvanlı şahıs, bu Tasarıyı Kraliçe'den habersiz hazırlayamayacağına göre, Kraliçe, dolayısıyla İngiliz Derin Devleti, Sevr'i teyit ettiğini zaten açıkça belirtmiş olmaktadır.

Parlamentonun onayı artık önemli değil.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sevr Antlaşması'nı teyit eden bir tasarıyı İngiliz Devleti'nin ve BM'nin en üst düzeydeki bir hukukçusunun kaleme alması büyük bir rezalet.

Tasarıda ayrıca, İngiliz Parlamentosu'nda kabul edildikten sonra Tasarının Birleşmiş Milletler'de gündeme getirilmesi gerektiği belirtiliyor.

İngiliz Madalyasını gururla göğsüne takan ABDullah Gül, Kraliçe'nin Chatham House adlı örgütü tarafından, bütün bu pisliklere ses çıkarmaması için mi ödüllendirildi?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Korkmaz Haktanır olayı

Lordlar Kamarası üyeleri arasındaki yazışmalardan anlaşılacağı üzere, Londra Büyükelçimiz Korkmaz Haktanır, Soykırım Müzesi'ne Ermenilerin eklenmesini diplomatik yollarla önledi.

Ermeni Soykırımı iddiasının bir yalan olduğunu belgelerle ispat eden Amerikalı tarihçi Justin McCarthy İngiltere'de 2001 yılında bir konferans düzenledi.

İngilizler bu konferansta Büyükelçimizin parmağının olduğundan kuşkulandılar.

Büyükelçimiz Korkmaz Haktanır, Wellington House gizli örgüt çalışmalarını gündeme getirince ipler koptu.

(Wellington House, 1914 yılında İngiliz Devleti tarafından kurulan gizli bir yapılanma idi. Görevi de, "Ermeni Soykırımı" diye bir şey ortaya atıp sahte delillerle desteklemek ve Amerika'nın savaşta İngiltere'nin yanında yer almasını sağlamak için bu iddiayı Amerika'da yaymaktı.

Mavi Kitap ve diğer uydurmalar hep bu gizli örgüt tarafından yazılıp yayımlandı ve Amerika'daki onbinlerce kalburüstü kişi ve kuruluşa bedava gönderildi. Amerikalılar bu yalanları okuyunca inanıp Ermenileri korumak amacıyla İngiltere'nin yanında savaşa katılacaktı. "Ermeni Soykırımı" yalanının ortaya atılmasının amacı bu idi.

İrlandalı Sosyalist tarihçi Dr. Pat Walsh, bu gizli örgütlenmeyi anlatan bir kitap yazdı. Kitap, 2009 yılında İrlanda Komünistlerinin yayınevi ATHOL tarafından basıldı. Geniş bilgi için bakınız: Aydınlık, 28 Mart 2010)

Bu eylemlerden rahatsız olan İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın isteği üzerine o dönem Dışişleri Bakanı olan İsmail Cem, Büyükelçimiz Korkmaz Haktanır'ı görevden aldı.

Böylece İngiltere mevzisi kaybedilmiş oldu.

28 Mart 2010 - Aydınlık
Slider