“Ermeni Soykırımı” yalanı emperyalist bir yalandır.

Ancak bu yalan, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti”nin kuruluşunu ‘inkâr’ eden bir gerçeklik olup, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığının tartışılması demektir.

Bu yalan salt Ermeni ya da Rum’ların uydurduğu bir yalan da değildir.

Başta ABD olmak üzere Fransa ve diğer Avrupa devletlerinin kotardığı bir yalandır.

O nedenle de katıksız emperyalist bir yalandır.

Ermeni ve Rumlar ile kervana sonradan katılacak olanlar sıradan birer emperyalist kukladırlar.

Bu yalanla emperyalizm, Türk Ulusundan ‘Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı ‘inkâr’ etmesini, Mustafa Kemal’i de ‘savaş suçlusu’ gibi görmesini istemektedir.

Açık açık ve doğrudan..

Ve giderek kimi devletlerde zorla; ‘Türk Devrimi’ Türk Ulusuna ‘inkâr’ ettirilmeye çalışılmaktadır.

Yüce Türk Ulusu!

Onurunu, gururunu ve namusunu koruyup kollayacağın gün bugündür.

Tarihini ve kimliğini tartışmak isteyenlere diyeceklerin olmalı.

Türk Ulusunu ‘soykırım’ yapmış olmakla suçlayan  hiçbir devletle ‘dostluk ilişkisi’ içinde olamayacağını bilmeli ‘yedi düvel’.

Onları hala ‘stratejik ortak’ olarak görenler de azledilmeli yetkilerinden.

Bu bir ‘tektir’ olsun.

‘Tektir ile anlamayanın hakkı’ ne ise onun da en iyisini bilen yine sensin.

Varsın bu da yeni bir ‘destan’ın olsun!

Yeni bir ‘destanlar yüzyılı’na girdik biliyor musun?

Talat Paşa Komitesi Fransa Temsilciliği adına
Habip Hamza Erdem

http://www.anafor.org/

Slider