Soykırımla suçlayan ülkelerin soykırımları

1. Türkiye'yi hiçbir tarihi bulgu ve belgeye dayanmadan sözde Ermenilere soykırım yapmakla suçlayan ve medeniyetin beşiği olduğunu ileri süren Batı ülkelerinin birçoğunun soykırım ve tehcir suçlusu olduğu bildirildi.

Atatürk Üniversitesi (A.Ü) Türk-Ermeni ilişkilerini Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu, tarihin büyük soykırımlarının bir bölümünün Amerika kıtasında gerçekleştirildiğini belirterek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerikan kıtasının keşfiyle başlayan soykırımların suçlusu Avrupalılar, yeni dünyada insanlığı ürküten katliamlar gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

ABD'li tarihçi David E. Stannard'ın yazdığı "Beyaz Adamın Akıl Almaz Vahşeti-Amerikan Soykırım Tarihi" adlı kitabında, yeni dünyanın keşfinden sonra başlayan ve 19. yüzyıla kadar geçen süre içinde akıl almaz soykırımlara yer verdiğini anlatan Kürkçüoğlu, "Amerika'ya yapılan sefere katılan meşhur ispanyol misyonerlerinden Bertolome de Las Casas, anılarında, yeni dünyadaki korkunç soykırımları en iyi şekilde anlatıyor" diye konuştu.


FRANSIZLARIN CEZAYiR'DEKi SOYKIRIM SUÇU
Tarihin en kanlı soykırım mağdurlarının başında Cezayirlilerin geldiğine dikkati çeken Kürkçüoğlu, 1800'lü yılların ilk yarısında Cezayir'i sömürge olarak işgal eden Fransızların, 100 yılı aşkın süre ülkede çeşitli mezalimler ve katliamlar yaptığını söyledi.
Kürkçüoğlu, Cezayirlilerin özgürlük hareketlerini işkence ve kanlı katliamlarla önlemeye çalışan Fransızların, bağımsızlık savaşı veren 2 milyonu aşkın Cezayirliyi tehcir ederken, yüzbinlerce Cezayirli'yi de katlettiklerini bildirdi.

"YAHUDi SOYKIRIMINDA TÜM AVRUPA'NIN KATKISI VAR"
Dünyanın en büyük soykırımlarından birine maruz kalan Yahudilere uygulanan soykırımın en büyük suçlusunun Hitler olduğunu anlatan Kürkçüoğlu, bu soykırımdan dolayı sadece Almanların suçlanmaması gerektiğini, katliamda tüm Avrupa'nın katkısının bulunduğu söyledi.
Fransızların, 2. Dünya Savaşı'nda onbinlerce Yahudi'yi gaz odalarına göndermek için Nazilere teslim ettiği çeşitli kaynaklarda bulunduğunu ifade eden Kürkçüoğlu, "Nazi kamplarında katledilen Yahudilerin birçok Avrupa ülkesinden getirildiği, tarihi kaynaklarda yer alıyor. Sadece Fransa'da yaşayan 270 bin Yahudi'nin 75 bini Almanlara teslim edildi ve öldürülmeleri sağlandığı biliniyor" diye konuştu.

"FRANSA'NIN iNSANLIK SUÇU DOSYASI ÇOK KABARIK"
Ruanda'da 1994 yılında yaşanan soykırımda yüzbinlerce Tutsi'nin Hutular tarafından öldürülmesinin insanlık için en büyük bir ayıplardan biri olduğuna dikkati çeken Kürkçüoğlu, Ruanda'da görev yapmış emekli bir Fransız subayının, Fransa askerlerinin, 1994'te Ruanda'da soykırım yapmakla suçlanan Hutu milislerine silah eğitimi verdiğini itiraf ettiğini söyledi.
1992 yılında Ruanda Cumhurbaşkanlığı muhafızlarını eğitmek için
bölgede bulunan emekli bir subayın, bir söyleşide "1992 yılında Fransız askerlerinin, Ruandalı sivil milislere atış eğitimi verdiğini gördüm" dediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Kürkçüoğlu, "Fransa, insanlık suçu en kabarık ülkelerin başında geliyor" dedi.

TOPRAKLARINDAN KOPARILAN MiLYONLARCA AFRiKALI
Avrupa ülkelerinin tarihinde en korkunç kara lekelerden birinin de zorla topraklarından koparılan Afrikalıların köleleştirilmesi suçu olduğunu belirten Kürkçüoğlu, sömürgeci Avrupalı'nın, 1500'lü yıllarda başladıkları köle ticaretini, 19. yüzyılın başına kadar sürdürdüklerini söyledi.
Avrupalı köle tüccarlarının, bedava işgücü için, bazı kaynaklara göre 10 milyonu aşkın, bazılarına göre de 30 milyona varan Afrikalı'yı gemilerle Avrupa veya Amerika'ya getirerek köle olarak kullandıklarını anlatan Kürkçüoğlu, Fransız, ingiliz, ispanyol, Portekiz ve Hollandalı köle tüccarlarının, topraklarından kopardıkları milyonlarca Afrikalı'nın, daha getirilmek istendikleri ülkelere ulaşmadan ölümlerine neden olduklarına işaret etti.

DANİMARKALILARIN ALMANLARA İNSANLIK DIŞI UYGULAMALARI
2. Dünya Savaşı nedeniyle topraklarından kaçan 200 bini aşkın
Alman'ın Danimarka'ya sığındığını kaydeden Kürkçüoğlu, sığındıkları ülkede çeşitli toplama kamplarında tecrit edilen masum binlerce Alman'ın, tedavi edilmediği için, yakalandıkları hastalık nedeniyle hayatlarını kaybettiğini ifade etti.
Kürkçüoğlu, mülteci kamplarında her türlü insanlık dışı ortamda yaşamaya zorlanan Almanlardan ölenlerin toplu mezarlara gömüldüğünün de yıllar sonra ortaya çıktığını belirtti.

İNGiLİZLERiN ABORJİN KATLiAMI
Avustralya'yı yıllarca sömürge olarak kullanan ingiltere'nin, kıtanın yerlileri olan Aborjinlere karşı soykırım ve tehcir uyguladıklarını anlatan Kürkçüoğlu, ingilizlerin uyguladıkları soykırım yöntemleriyle yüzbinlerce Aborjin yok olurken, binlerce yerli çocuğun da ailelerinden koparılarak ayrı bir insanlık dramı yaşatıldığını ifade etti.
ingilizlerin insanlık dışı bu uygulamalarının, "Çit" adlı sinema filmiyle işlendiğini hatırlatan Kürkçüoğlu, filmde, ailelerinden koparılan Aborjin çocukların nasıl eğitilip melez bir ırka dönüştürülmek istendiğini söyledi.

ESKİMOLARIN YURTLARINDAN KOPARILMALARI
Danimarka'nın ABD ile yaptığı anlaşma gereği Grönland'ın Thule bölgesinde yaşayan Eskimoların, yapılacak bir hava üssü nedeniyle topraklarından koparılmalarının da ayrı bir insanlık ayıbı olarak tarihteki yerini aldığını kaydeden Kürkçüoğlu, 19 yılında yaşanan bu insanlık ayıbında, soğuk savaş nedeniyle ABD tarafından yaptırılacak hava üssü için kısa süre içinde Eskimoların topraklarından koparıldığını, bazılarının da tehcir sırasında öldüklerini söyledi.

"BELÇİKALILAR DA SOYKIRIM SUÇLUSU"
Erol Kürkçüoğlu, Belçika'nın, 19. yüzyılda Kongo'da soykırım yaptığını ne kadar kabul etmese de kauçuk tarlalarında çalışmayı reddettikleri ve sömürgecilere karşı direndikleri için milyonlarca Kongolu'nun öldüğünün tahmin edildiğini ifade etti.
Soykırıma uğrayan Kongoluların çoğunun hastalıklardan öldüğünü iddia eden Belçikalıların da tarihle hesaplaşması gereken devletler arasında yer aldığını kaydeden Kürkçüoğlu, "Belçikalılar, ölen milyonlarca Kongolu sayısını abartılı buluyorlar. Ama gerçekler örtülemez" diye konuştu.

DEMOKRASİNİN BEŞİĞİNDE ASİMİLASYON
Yrd. Doç. Dr. Kürkçüoğlu, dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkan isveç ve Norveç'in de insanlığa karşı suç işleyen ülkeler listesinde bulunduğunu söyledi.
Norveç'te 16. yüzyılda Asya kökenli Samileri asimile etmek için birçok çalışma yapıldığını ifade eden Kürkçüoğlu, Hıristiyanlaştırılmak istenen Samilerin çoğunlukta olduğu bölgelere Norveçlilerin yerleştirildiğinin bilindiğini kaydetti.
Örf ve geleneklerini yaşamalarına izin verilmeyen Samilerin, bu uygulamaya karşı çıktıklarında da ağır şekilde cezalandırıldığını kaydeden Kürkçüoğlu, Samilerin bu uygulamalara karşı ayaklanmasının kanlı şekilde bastırıldığı belirtti.
Kürkçüoğlu, aynı dönemde Samilere karşı asimilasyon hareketinin isveç'te de gerçekleştiğinin, tarihi kaynaklarda yer aldığını bildirdi.

Kaynak : http://www.uludagsozluk.com/

2. tombeau (mezar) tipi infaz, bir çeşit fransız soykırımı.

2. dünya savaşı sırasında fransızların kuzey afrika'da yahudileri katletmekte uyguladıkları "ekonomik" yöntemdir. Gaz veya kurşun harcamak zorunda değilsinizdir. 35 santim derinliğinde kazılmış mezarlara yatırılan insanlar gündüz çöl sıcağında kavrulur, gece de ayazda donarlar, arada kıpırdayanlar da dipçiği yer.