Amaçları Belli, ´Bizans´ı İhyâ?!…

Tesbit/7. ”… neresinden girseniz, konu tehlikeli ve vahim görünüyor, Türker Göksel ‘in (asıl adı başka) e-mail ‘i, bunun türlü kanıtından yalnızca birisi. Vahamet, doğrusu ya, yazının başlığından başlıyor, aynen şudur: ‘Patrikhane’nin Beş Aşamalı, Gizli Planı’. Nasıl beğendiniz mi? Şimdi isterseniz, geçelim ‘muhteva’ ya; bakalım neymiş?

Devamını oku...

XX yyın, Tarihteki Asıl Önemi

Asım (Bezirci) aleyhinde Gerçek'te İ. Toplumcu imzasıyla yazdığı, 'Köşe yazıları' ndan, on onbeş kadar dava açılmıştı; elinde celpnameler, gözleri sarkmış, istihbarat salonunda dalgın, düşünüyor.

Devamını oku...

Rauf Bey : Padişâha Sadâkat Borcumdur.

İsmet Paşa'ya göre, durum şudur:''...Nastûri Hareketi'nden (isyan) ve Cenevre'deki müzâkerelerin cereyan tarzından, Musul meselesi, 1924 sonbaharında çok endişe verici bir vaziyet almıştı. Bu esnada kumandanlar meselesi çıktı. (...) Bir sene evvel siyasette hevesleri olmayıp orduya gitmiş olan kumandanlar, yâni Kâzım Karabekir ve Ali Fuat Paşa'lar, bu sefer Meclis'te çalışmak istediklerini söyleyerek, Meclis'e geldiler. Ciddî olarak, ortaya yeni bir buhran ve münâkaşa çıktı...''(İsmet İnönü, 'Hatıralar'2, s. 191. Bilgi Yayınevi, 1992)

Devamını oku...

Attila-Ilhan3Bir Hain Nasıl Yetiştirilir?

İstihbarat dünyasında "kuş yumurtası üretmek" diye bir deyim vardır. Diyelim ki X ülkesinde bundan 20 sene sonra yapmak istediğiniz uzun vadeli bir operasyon var. Bu operasyon için size çeşitli provakatörler lazım ve en güvenilir provakatör kendi yetiştirdiğinizdir. Bu iş için yetenekli ama geleceği parlak olmayan zayıf karakterli bir "yumurta" bulunur.

Devamını oku...

Page 3 of 8