'Kıssa'dan 'Hisse'!..

(''... 'Eğri oturalım, doğru konuşalım' diye, Türkçemizde bir söz vardır; öyle sanıyorum ki, şimdi söyleyeceklerime çok uygun düşüyor. Soru şu, fikrinizce, günümüzde Irak'taki Hükümet(!) 'ulusal egemenliğine' sahip, gerçek bir Irak Hükümeti midir? Yoksa, savaş sonucu Irak'ı işgal etmiş olan ABD'nin 'siyasi oyuncağı'; onun çıkarları doğrultusunda hareket eden, 'kukla' bir devlet midir?

Devamını oku...

Zafer'den Sonra, 'Şekl-i Hükümet'!..

(Parantez/1 ''....neresinden bakılsa, Süleyman haklı!'' Süleyman da kim? Asıl adı başka, aranızdan birisi; telefonda diyor ki: ''...iyi, tamam! 'Resmî tarih'in, ustaca tertiplenmiş bir senaryo olduğunu söylüyorsunuz; dediklerinizi sağlam göndermelerle pekiştiriyorsunuz; ne var ki, meraklısı aradığı zaman o kaynakları çokluk bulamıyor!''

Devamını oku...

Gâzinin, Elim Tecrübelerden, Çıkan Ders..

Bilmez değilsiniz ya,'Sistem', çıkarı için 'demokrasi'yi kullanıyor; yâni, 'ortalama yurttaşı' önce 'öteki dünyayı' (ahret'i) düşünmeye kaydırırsa; yaşadığı dünyayı ihmal edebileceğini; o zaman da eğitim/öğretim yoluyla, pekâlâ yönlendirebileceğini keşfetti: 'bilgi toplumu'nda 'dindarlığın' gözde olmasıda, bundan; media'ların 'egemenliği' de bundan! Kilise yurttaşın aklını çeliyor; media ve eğitim onu, toplumsal/sınıfsal ve ekonomik çıkarlarını savunmaya değil; türlü çeşit parti, hizip, topluluk ya da kuruluşlar çerçevesinde,'Sistem'in istediğini yapmaya yönlendiriyor: 'çevreci' de, 'cinsel özgürlükçü' de, 'demokrat' da, 'sosyalist'de, havanda su dövüyor; yâni 'Sistem'in istediğini yapıyorlar.

Devamını oku...

'Hıristiyanlığı' seçmek,'emperyalizm'i seçmektir!...

(Çağrışım/1. ''... Menderes/Bayar yönetimi', NATO 'yanlış' ının ilk sorunlarını yaşıyor; Paris 'ten, ikinci dönüşüm; birkaç aylık bir İzmir parentezi içindeyim: Kemal Ağabey' in ( Bilbaşar elimden tutup, beni ''Demokrat İzmir'' e götürdüğü günler! Orada, vaktiyle Paris 'te eğitim görmüş, yurtsever bir aydın tanımıştım; 'DP İktidarı' nı irticâı 'hortlatmak' la suçluyordu; ona göre bu Gâzi 'nin ciddi bir hatası yüzündendi; gerçi o 'inkilâplarını' art arda gerçekleştirmekte, asla tereddüt göstermemiş; lâkin, 'nihai karara' gelince durmuştu. Merak içinde, Gâzi 'nin neyi yapmadığını sorunca; 'yurtseverliği' nden, hatta 'ilericiliği' nden hiç kuşku olmayan, o yaşlı aydının verdiği cevabı; ancak ölürsem unuturum; ''-...minarelere çan takmalıydı, niye yapmadı!..''

Devamını oku...

Page 5 of 8