atillla_ilhan19_225

Yürüyün çocuklar…

öylesine utansak

gece sisleriyle yüklü öylesine küskün

üstüne birkaç yüz beyazıt meydanı'ndan

yine silah sesleri duyar gibiyiz

attila_ilhan_yuruyun_cocuklar

uzak ve uzak

sıkıyönetim tebliğlerinde bu kaçıncı gün

yürüyün çocuklar

siz bizi göremezsiniz

çünkü sizin gözleriniz bizim gözlerimiz

çünkü sesinizde deprem sesleri var

bizim sesimizden

sözün gelişi ben keçecizâde irfan

mekteb-i tibbiye'nin üçüncü sınıfından

hürriyet kıdemlisi

mühendishane-i berr-i hümâyûn'dan

halil cebel-i bereket

bendeniz

topkapılı Cevdet

ikinci mim mim grubu'ndan

üç yüz otuz altı senesi

tesrin-i sâni'nin yedisinde

anadolu'ya iltihâk eyledik

üç dâr-ül-muallimin talebesi

mehteb-i harbiye derseniz

ben mustafa kemal

selânik

yürüyün çocuklar

sizi bizi göremezsiniz

büyük yumruklar gibi sıkılı içimizde

gizli bir yerinizdeyiz

çünkü sesimizde deprem sesleri var

sizin sesinizde

çünkü sizin gözleriniz

bizim gözlerimiz

Attila İLHAN

Aydınlık - 01 Kasım 2012